Oświadczenie O Prawach Autorskich i Zachowaniu Poufności

Wszystkie materiały znajdujące się na stronie www.haynespro.com podlegają prawu autorskiemu. Logo firmy HaynesPro i wszystkie produkty firmy HaynesPro są zastrzeżonymi znakami handlowymi. Żadnej z tych pozycji nie można wykorzystywać bez pisemnej zgody firmy HayensPro Wszystkie treści pojawiające się na stronie haynespro.com należą do nas lub są wykorzystywane za zgodą odpowiedniej jednostki. Nieuprawnione wykorzystywanie treści znalezionych na stronie haynespro.com jest zabronione. Pobieranie materiałów do użytku osobistego jest dozwolone, jednak powielanie ich w jakimkolwiek innym celu jest surowo zabronione.


Naszą polityką jest respektowanie i ochrona prywatności wszystkich osób odwiedzających naszą stronę. Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę, możecie to robić całkowicie anonimowo, pomimo tego, że możemy gromadzić informacje dotyczące długości przeglądania, oglądanych stron oraz używanych ścieżek wirtualnych.

Żadne informacje osobowe jakie uzyskujemy od osób odwiedzających naszą stronę i klientów nie będą sprzedawane ani przekazywane żadnej osobie obcej. Wszystkie gromadzone informacje używane są do celów wewnętrznych oraz do wspólnego wykorzystywania przez naszych partnerów biznesowych. Informacje przetwarzane są w taki sposób, aby umożliwić nam ciągłe usprawnianie naszej strony.

Firma HaynesPro opracowała niniejsze oświadczenie o zachowaniu poufności w taki sposób, aby pokazać nasze stanowcze zobowiązanie do zachowania poufności. Strona zawiera linki hipertekstowe umożliwiające połączenie z partnerami biznesowymi i innymi odpowiednimi stronami. Nie jesteśmy odpowiedzialni za praktyki w zakresie zachowania poufności ani za treść takich stron internetowych.