TEMOT Int. ogłasza, że firma HaynesPro jest preferowanym dostawcą w roku 2015

Leusden, 27-go maja 2015 - TEMOT International, jedna z największych międzynarodowych grup zakupowych na rynku części zamiennych, zorganizowała swoją konferencję w 2015 dla udziałowców i dostawców od 5-7 maja w Wiedniu, Austria. Spółka TEMOT International z udziałowcami z całej Europy i świata jest głównym graczem na rynku międzynarodowym z całkowitymi dochodami udziałowców wynoszącymi łącznie około 7,4 mld €. W ramach tego międzynarodowego corocznego zebrania i spotkania dostawców TEMOT w roku 2015 oraz w obecności ponad 300 gości, spółka TEMOT ogłosiła, że status “Preferowanego dostawcy za rok 2015” uzyskuje firma HaynesPro z Holandii.


TEMOT Int. ogłasza, że firma HaynesPro jest preferowanym dostawcą w roku 2015

Certyfikat odebrał Hasret Celik (kierownik sprzedaży na rynkach Beneluxu i krajów nordyckich oraz kierownik ds. kontaktów z klientami - międzynarodowe grupy zakupowe), Dennis de Buck (kierownik sprzedaży ds. technicznych) i Frank Buisson (regionalny kierownik sprzedaży).

Spółka TEMOT International przyznaje ten status dostawcy partnerom biznesowym, którzy podzielają jej wiarę w relacje długoterminowe, którzy przodują pod względem konkretnych kryteriów jakościowych i ilościowych oraz z powodzeniem i w spójny sposób pokazali swoje zaangażowanie. Status “Preferowanego dostawcy” stanowi dowód operacyjnego i strategicznego znaczenia dla sieci udziałowców spółki TEMOT International. Certyfikaty przekazane zostały bezpośrednio w imieniu udziałowców spółki TEMOT przez Fotiosa Katsardisa (prezes i dyrektor naczelny TEMOT International GmbH), Rensa Burgerhout (dyrektor ds. projektów), Ralfa Biejansky (kierownik ds. projektów) i Ingo Lippmanna (kierownik ds. projektów).

Informacje o HaynesPro

HaynesPro jest europejskim liderem rynku danych technicznych online dla motoryzacyjnego rynku wtórnego. Od roku 1995 firma dostarcza wielojęzyczne bazy danych zawierające informacje dotyczące obsługi technicznej pojazdów, napraw i diagnostyki oraz inne ważne dane techniczne dotyczące samochodów osobowych, samochodów dostawczych i samochodów ciężarowych. HaynesPro ma obecnie ponad czterdzieści tysięcy użytkowników w Europie. Informacje techniczne są między innymi dostarczane czołowym, niezależnym dystrybutorom na rynku części zamiennych oraz dostawcom urządzeń diagnostycznych. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: www.haynespro.com.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z: 

HaynesPro B.V.
Peter van der Galiën, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Międzynarodowego
Telefon: +31 (0)35 603 62 70
E-mail: p.vd.galien@haynespro.com

LVTPR
Gijs van Beek
Telefon: +31 (0)30 65 65 070
E-mail: haynespro@lvtpr.com