Dane zgodne z danymi oryginalnego producenta urządzeń

OEM Data ConformFirma HaynesPro jest wiodącym dostawcą danych motoryzacyjnych w wersji online w Europie. Aby zapewnić aktualność i dokładność naszych informacji technicznych, zawarliśmy umowy z wszystkimi głównymi producentami pojazdów. W końcu jakość naszych danych to podstawa naszych produktów.


Nowy zbiór zasad i wytycznych UE reguluje rynek motoryzacyjny UE od dnia 1-go czerwca 2010 (461/2010), w części zastępując przepisy o wyłączeniu bloku pojazdów silnikowych 1400/2002. Zgodnie z tymi nowymi przepisami, producenci pojazdów nie mogą uzależniać gwarancji od naprawy i/lub przeglądu pojazdu w swojej sieci. Tak naprawdę, klienci mają prawo korzystać z dowolnego warsztatu naprawczego do napraw "niegwarancyjnych" lub konserwacji, zarówno podczas okresu gwarancji ustawowej jak i gwarancji rozszerzonej.

Zapewnienie firmy HaynesPro:

  • O ile nie podano inaczej, dane zawarte w programie WorkshopdataATI opierają się na dokumentacji technicznej przekazanej przez oryginalnych producentów urządzeń (tzn.: producentów pojazdów lub oryginalnych producentów urządzeń).
  • Dane dotyczące konserwacji przekazywane przez firmę HaynesPro opierają się na rzeczywistych harmonogramach przeglądów producenta.
  • Niezależne warsztaty są prawnie upoważnione do przeprowadzania normalnej konserwacji i napraw podczas okresu gwarancji pojazdu nie powodując unieważnienia warunków gwarancji, o ile prace takie wykonywane będą zgodnie z harmonogramem przeglądu podanym w programie HaynesPro WorkshopData.

Więcej informacji o powyższych przepisach można znaleźć pod adresem:

EC